Lucht, geluid en licht

Lucht, geluid en licht

Het wonen en werken in een prettige leefomgeving met schone lucht en geen overlast vinden we allemaal belangrijk. Wij zetten ons in voor een gezonde lucht door de luchtkwaliteit in onze regio te monitoren. Zo komen we in actie bij bijvoorbeeld stankoverlast. Maar ook licht en geluid kunnen voor overlast zorgen. Hieronder vindt u meer informatie over de richtlijnen en regels rondom deze onderwerpen.

Lichtoverlast

Reclameverlichting, zoals LED-schermen, of buitensportverlichting kan leiden tot lichtoverlast. Omwonenden kunnen het licht als vervelend ervaren. Daarom zijn in vergunningen vaak regels rondom lichthinder opgenomen.

Luchtkwaliteit

Zware industrie- en verkeersstromen, zoals wegverkeer en vliegverkeer, hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Geluidsoverlast evenementen

Organiseert u een evenement? Houd dan ook rekening met eventuele geluidsoverlast. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.

Bespuiten van gewassen en spuitzones

In Gelderland worden regelmatig gewassen, zoals fruitbomen en aardappelen, bespoten. Als er in dit soort gebieden woningen gebouwd worden, is het belangrijk om te kijken naar de zogeheten ‘spuitzones’.

Onze expertises

Expertise lucht

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld luchtspecialisten.

Expertise geluid

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld geluidspecialisten.

Gerelateerd nieuws

Geuronderzoek via geurhinderapp gestart

In juli zijn GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart.

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.

Geuronderzoek met e-nose

In augustus 2020 worden in Renkum 10 elektronische neuzen op lantaarnpalen geplaatst. De elektronische neuzen zijn onderdeel van het geuronderzoek dat in de gemeente Renkum wordt uitgevoerd

Gerelateerde dossiers

Vink

Afvalverwerking Vink B.V. in Barneveld is een bedrijf dat diverse afvalstoffen verwerkt en opslaat, waaronder bouw- en sloopafval, grond en kunstgrasmatten. Ook heeft Vink een stortplaats voor afval.

ForFarmers

Kwinkweerd 5, Lochem ForFarmers is een beursgenoteerde fabrikant van veevoeders. Lochem is een van de productielocaties. De aanpak van het bedrijf…