Spring naar content
Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid

Verduurzamen en overstappen op duurzame energie staan in Nederland hoog op de agenda. U kunt daar aan bijdragen. Als inwoner, maar ook als ondernemer. U kunt energie besparen, maar ok zelf energie opwekken. Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Maar daar zijn wel wat regels voor opgesteld in de Wet milieubeheer. Wij controleren de naleving van deze wet. Ook doen we onderzoek, verlenen we vergunningen en adviseren we gemeenten en ondernemers. Samen zorgen we zo voor een duurzame leefomgeving.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energieverbruik en besparing

Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.

Energie-audit: EED-richtlijn

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Dit betekent dat het Europees energieverbruik in 2020 twintig procent minder moet zijn. De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan de geldende regels.

Gerelateerd nieuws

Energiescan bedrijven gemeente Arnhem

Bedrijven in de gemeente Arnhem kunnen nu een energiescan uitvoeren. Hiervoor is de campagne Arnhem AAN opgezet.

Bedrijfsleven Gelderland op koers met energiebesparing

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid.