Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid

Overstappen op hernieuwbare energie en het zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen staan in Nederland hoog op de agenda. U kunt daar aan bijdragen. Als inwoner, maar ook als ondernemer. U kunt energie besparen door uw gebouwen te isoleren en productieprocessen aan te passen, maar ook door zelf groene energie opwekken. Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door minder grondstoffen te gebruiken en afval op een goede manier te recyclen. Maar daar zijn wel regels voor opgesteld in de Omgevingswet. Wij controleren de naleving van deze wet. Ook doen we onderzoek, verlenen we vergunningen en adviseren we gemeenten en ondernemers door in gesprek te gaan over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Samen zorgen we zo voor een duurzame leefomgeving.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energieverbruik en besparing

Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan de geldende regels.

Gerelateerd nieuws

Omgevingsdiensten kunnen bijdragen aan circulaire economie

Medewerkers van omgevingsdiensten kunnen door ondernemers te adviseren, een bijdrage leveren aan de transformatie naar een meer circulaire economie. Daarvoor…

Helft kantoren nog geen label C

Het Bouwbesluit (artikel 5.11) is aangepast. Dat betekent dat alle zelfstandige kantoren per 1 januari 2023 een energielabel moeten hebben….