Toegankelijkheidsverklaring

ODRA vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Laat het aan ons weten.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

We laten onze website regelmatig testen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 27 januari 2022 heeft stichting Accessibility onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. De uitkomsten kunt u lezen in het onderzoeksrapport. Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. In de afbeelding hieronder ziet u wat de huidige status is van de toegankelijkheid van deze website.

Status toegankelijkheidslabel van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van de Gelderse Omgevingsdiensten is beschikbaar via de link https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/toegankelijkheidsverklaringen

PDF Documenten

Niet alle PDF documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie in de PDF documenten volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per PDF document of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing geboden kan worden. Kunt u een PDF document niet lezen? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij u kunnen bieden.

Feedback en contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@odra.nl of bel 026-377 1600.

Bijlage