Vink

  • Wencopperweg 33, Barneveld

Afvalverwerking Vink B.V. in Barneveld is een bedrijf dat diverse afvalstoffen verwerkt en opslaat, waaronder bouw- en sloopafval, grond en kunstgrasmatten. Ook heeft Vink een stortplaats voor afval. Vink heeft twee locaties: een aan de Wencopperweg 33 en een aan de Hanzeweg 7.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Vink dossier.

Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt namens provincie Gelderland (bevoegd gezag) toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Vink is verleend. Hieronder vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Vink in Barneveld. 

Logboek

7 juli 2020

Verlening revisievergunning. Uitbreiding terrein, vergroten opslag- en verwerkingscapaciteit diverse afvalstoffen en realiseren nieuwe bedrijfshallen.

3 oktober 2016

Aanvraag revisie ingediend door Vink voor het uitbreiden van het terrein, vergroten van opslag- en verwerkingscapaciteit van diverse afvalstoffen en het realiseren van nieuwe bedrijfshallen.

24 september 2015

Verlening omgevingsvergunning

2014

Verlening natuurvergunning. Hierin zijn rechten opgenomen om stikstof te mogen uitstoten.

Overlast melden

Ervaart u overlast van geur, trilling, geluid of iets anders in de omgeving van Vink? Dan kunt u 24 uur per dag en zo vaak als u wilt overlast melden via het Milieuklacht Gelderland. De meldingen via Milieuklacht Gelderland worden doorgestuurd naar Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij houden namens Provincie Gelderland toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Vink is verleend.

Veelgestelde vragen

Dat hangt er van af. Als er sprake is van een calamiteit met directe dreiging voor omgeving en milieu gaat de toezichthouder direct naar het bedrijf. Bij alle andere meldingen, beoordeelt de toezichthouder de urgentie van de melding. Op basis daarvan wordt de actie (en de termijn) bepaald.

Alle meldingen worden geregistreerd. Het soort klachten en de aantallen kunnen aanleiding zijn voor extra onderzoek, zoals het uitvoeren van een controlebezoek, een meting en/of een gesprek met de directie van het bedrijf.

Betrokken partijen