Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een uitvoeringsorganisatie. Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering op gebied van geluid, licht, Omgevingsveiligheid en milieumetingen. ODRA voert de taken uit voor 11 gemeenten in de regio Arnhem en provincie Gelderland. ODRA maakt deel uit van het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Service & contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op

postbus@odra.nl
026 - 377 1600

Werken bij Omgevingsdienst Regio Arnhem

Wij hebben de volgende vacatures:
- Projectleider Omgeving
- Toezichthouder bodem

Heb je interesse?

Meer over werken bij Omgevingsdienst Regio Arnhem

Team meten & advies

Team meten & advies voert metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen in het kader van handhaving en toezicht.

Meer over team meten & advies

Klacht

Het melden van klachten kan via:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via provincieloket@gelderland.nl
- via het webformulier op de site van provincie Gelderland

Meer over het melden van een klacht

Nieuws

Samenwerking OMWB en ODRA

Op 27 juni tekenden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst. Beide omgevingsdiensten beschikken over hoogwaardig meetinstrumentarium en een eigen meetwagen voor milieumetingen.

Lees verder

Benoeming nieuwe directeur ODRA

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op donderdag 6 juli 2017 ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om mevrouw Cora Smelik per 1 september 2017 te benoemen als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Lees verder