Geuronderzoek via geurhinderapp gestart

In juli zijn GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart. Dat doen zij in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Deelnemen aan het geuronderzoek?

Het geuronderzoek vindt onder meer plaats via een geurhinderapp. 200 inwoners van Renkum en Heelsum doen al mee met het onderzoek. Twee tot drie keer per week ontvangen ze een oproep om de app in te vullen. Wilt u ook deelnemen aan de geurhinderapp? Meld u zich dan hier aan. Het onderzoek via de app loopt zeker nog door tot en met november.

Elektronische neuzen in Renkum

Naast de geurhinderapp zetten GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem ook elektronische neuzen in. Deze ‘neuzen’ worden in september geplaatst aan een tiental lantaarnpalen in Renkum. Deze luchtmeetpunten blijven hangen tot begin 2021.

Verbeteren aanpak van geurhinder

Het totale geuronderzoek duurt tot begin 2021. Naast de app en de ‘neuzen’ verricht Parenco in de onderzoeksperiode ook metingen. Zij zet daarvoor snuffelploegen en zogenoemde ‘canaries’ in de schoorsteenpijpen in. Alle verkregen informatie uit het geuronderzoek wordt gekoppeld aan informatie over de windrichting, metingen in de leefomgeving en activiteiten in de fabriek. De verwachting is dat dit helpt bij de aanpak van de geurhinder.

Overlast melden?

De geurhinderapp is niet bedoeld voor het melden van klachten over geur. Daarvoor is Milieuklacht Gelderland beschikbaar. Het melden van geuroverlast kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week via https://www.milieuklachtgelderland.nl/. De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem gaan met meldingen van overlast aan de slag. U kunt overlast ook melden bij Parenco: 0317 – 361911 (24/7 bereikbaar).

Vragen?

Neem dan contact met ons op via vragenparenco@odra.nl.