Over ons

Over ons

Als inwoner en ondernemer in Gelderland kunt u op ons rekenen. We beschermen de leefomgeving en het milieu door vergunningen te verlenen, controles uit te voeren en onze partners, zoals gemeenten en provincie, te adviseren. De ruim 200 medewerkers van Omgevingsdienst Regio Arnhem streven samen met deze partners een belangrijk doel na. Samen dragen we bij aan een voor u veilige, duurzame en gezonde leefomgeving waarin u goed kunt wonen, werken en leven.

 • Onze expertises

  Binnen Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn we gespecialiseerd in een aantal thema’s, zoals bodem, geluid, lucht en vuurwerk. Lees meer over wat onze expertises op deze vlakken precies inhouden.

 • Werken bij

  Werken bij Omgevingsdienst Regio Arnhem is samen met onze partners een belangrijk doel nastreven: het creëren en behouden van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Bekijk hier onze vacatures en lees hoe het is om bij ons te werken.

 • Bestuur

  Het werk dat wij doen, doen we in opdracht van gemeenten en provincie. ODRA heeft elf opdrachtgevers: de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland. Zij vormen samen het bestuur.

 • Jaarstukken

  Hier vindt u alle jaarstukken zoals jaarrekeningen. Zowel de huidige stukken als die van vorige jaren.

 • Agenda Algemeen Bestuur

  Het Algemeen Bestuur vergadert 4 keer per jaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen.

Wat we doen

Onze organisatie staat voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn onze kerntaken. Ook verzorgt ODRA juridische ondersteuning en specialistische advisering. Onder meer op het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Onze partners

ODRA voert haar taken uit voor de Provincie Gelderland en 10 gemeenten in de regio Arnhem:

Samenwerken in Gelderland

Omgevingsdienst Regio Arnhem maakt onderdeel uit van het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten. Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband, waarbij de zeven Gelderse Omgevingsdiensten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Samen maakten zij stelselafspraken, waarin elke omgevingsdienst een eigen stelseltaak heeft. Wij nemen de stelseltaak handhaving en toezicht provinciale complexe bedrijven voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand Administratief Toezicht (DAT) en het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) uit. Deze afspraken garanderen een robuuste taakuitvoering (conform de geldende kwaliteitscriteria) in de nabijheid van gemeenten en de provincie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Veelgestelde vragen

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot milieu uitvoeren. Nederland telt op dit moment 29 omgevingsdiensten.

Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Naar aanleiding van deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen.

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn onze kerntaken. Ook verzorgen omgevingsdiensten soms juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

 • Meer weten?

  Wil je meer weten over onze organisatie of over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.