Lichtoverlast

Reclameverlichting, zoals LED-schermen, of buitensportverlichting kan leiden tot lichtoverlast. Omwonenden kunnen het licht als vervelend ervaren. Daarom zijn in vergunningen vaak regels rondom lichthinder opgenomen.

Omgevingsvergunningen en licht

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u te maken met de algemene milieuregels. Hierin zijn onder andere ook regels rondom lichthinder opgenomen. Voor sportterreinen en tuinbouwbedrijven gelden er bijvoorbeeld bepaalde voorschriften. Het kan zijn dat het licht tussen bepaalde tijden uit moet zijn of dat de verlichting niet mag branden als er geen sportactiviteiten bezig zijn. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning adviseren onze specialisten over:

  • De eisen aan een verlichtingsinstallatie of reclameverlichting om hinder zoveel mogelijk te beperken;
  • Maatregelen in de ontwerpfase om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Beoordeling lichtplan en lichtberekening met het programma Dialux.

Metingen bij overlast

In opdracht van overheden voeren we lichthindermetingen uit bij klachten over lichtoverlast. Het uitvoeren van deze metingen geeft ons inzicht in een klachtsituatie. Na afloop van de metingen stellen onze adviseurs een meetrapport op. De resultaten van de meting toetsen we aan de vergunningvoorschriften of aan grenswaarden van de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Op deze manier kunnen we een onafhankelijke uitspraak over een klachtsituatie doen.

Meer weten over lichthindermetingen?

Neem dan contact op met Frank te Pas, senior adviseur team meten & advies: Frank.te.Pas@odra.nl.

Gerelateerd

Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en verkeersstromen, zoals wegverkeer en vliegverkeer, hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.