Geuronderzoek met e-nose

In augustus 2020 worden in Renkum 10 elektronische neuzen op lantaarnpalen geplaatst. De elektronische neuzen zijn onderdeel van het geuronderzoek dat in de gemeente Renkum wordt uitgevoerd. De aanleiding van het onderzoek is de geuroverlast die een aantal inwoners van gemeente Renkum ervaart door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Het doel van het onderzoek is om meer objectief inzicht te krijgen in de geurhinder die  inwoners van Renkum  en Heelsum kunnen ervaren. Dat inzicht kan leiden tot een verbetering van de aanpak van geurhinder.

Wat doet een elektronische neus?

Elektronische neus (ook wel e-nose) registreert de samenstelling van de lucht. De neuzen reageren op een verandering in de samenstelling van de lucht. Deze veranderingen worden gelegd naast de bedrijfsprocessen van Parenco. Dit levert mogelijke verbanden op. Dit kan aanleiding zijn om het bedrijfsproces onder de loep te nemen en aanpassingen door te voeren.

Geuronderzoek neemt aantal maanden tijd in beslag

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Arnhem en GGD Gelderland Midden. Provincie Gelderland heeft opdracht gegeven voor het onderzoek. Het onderzoek neemt een aantal maanden in beslag. Naast de elektronische neuzen wordt ook een geurhinderapp geïntroduceerd. Via deze app kunnen inwoners aangeven hoe zij geur ervaren.