Spring naar content

Vulcanus

  • Keppelseweg 347-353, Doetinchem

De oorsprong van ijzergieterij Vulcanus Castings in Langerak (Doetinchem) ligt bij Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus (1920) en gieterij Snoeck & Boon (1894).

In 1979 gaat Vulcanus op in de Verenigde Gieterijen Nederland. Aanhoudende problemen zijn aanleiding om in 1984 de vestiging in Doetinchem te verzelfstandigen. De oprichters maken in de ijzergieterij ornamenten voor lantarenpalen, rioolbuizen, putdeksels en onderdelen voor bouwconstructies. 1990 is voor het bedrijf een topjaar. Dan werken bij de ‘Langerakse hut’ (zie: Langerak_Cultuurhistorisch Onderzoek) zo’n tweehonderd mensen. 

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Neem per e-mail contact met ons op als u vragen heeft over het Vulcanus dossier.

Klachten omwonenden

Sinds 2007 controleert de provincie Gelderland intensief op de milieuaspecten van de productie. Veel omwonenden dienen klachten in. Meest in het oog springend is de laag roet die in 2007 twee keer over de omgeving van de fabriek werd uitgestrooid na twee branden. Vulcanus laat huizen, tuinen en auto’s in de omgeving schoonmaken. De klachten blijven. In 2012 staat Vulcanus hoog op de lijst van bedrijven in de provincie met de meeste klachten.

Geuroverlast

Uit resultaten van recente metingen wordt duidelijk dat de eisen voor het afgas van de koepeloven niet worden nageleefd. Uit het dak van het koepelovengebouw komen rookgassen vrij. De LOD verplicht het bedrijf maatregelen tegen vrijkomen van ongefilterde rook en gassen via een andere weg dan de schoorsteen. ODRA heeft namens bevoegd gezag een Last onder dwangsom (LOD) opgelegd. De dwangsom is 5.000 euro per overtreding per dag met een maximum van 50.000 euro. De begunstigingstermijn eindigde 1 september. Het bedrijf heeft de zomermaanden gebruikt om milieukundige maatregelen te nemen om de uitstoot tegen te gaan. Maar het is onvoldoende om de geuroverlast terug te dringen.

Vormkast en groen zand

Het huidige Vulcanus Castings is actief in verschillende sectoren: land- en bosbouw, transport en logistiek, automotive, off-highway en machinebouw. Het giet- en koelproces is vergaand geautomatiseerd. De productie bestaat uit series van 2.000 tot 30.000 stuks. Ongeveer 5% zit in aantallen daarboven en bij 20% ligt dat aantal lager. De huidige capaciteit is 120 vormkasten per uur.

Een vormkast is een gietvorm van groen zand dat grotendeels uit glauconiet, een groenachtig, korrelig mineraal dat tot 25% ijzer kan bevatten, met een hoog percentage aan silica en wat kaliumcarbonaat en aluminium.

Manloos gieten

In het geautomatiseerde vormproces wordt gebruik van hoogwaardig groen zand. Het gietproces zelf is manloos. Het metaal wordt door inductie verwarmd en op het niveau van 1.400 graden Celcius gehouden. De giettemperatuur, giettijd en gietsnelheid worden hierbij continu computergestuurd bewaakt.

Omgevingsdiensten

De huidige economische situatie van het bedrijf ziet er voor de toekomst goed uit, de markt en de vraag groeit. De afgelopen twee jaar is echter serieus verlies gedraaid. Vulcanus Castings wil een verbeterslag maken zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch. De komende jaren moet een financieel gezond bedrijf worden neergezet dat voldoet aan alle milieuregels. Het terugdringen van het aantal klachten is een gedragen streven. 

Maatregelen

Het bedrijf heeft de provincie laten weten de volgende maatregelen te gaan nemen;

  • Inhalen achterstallig onderhoud in het koepelgebouw, verbetering van de afzuiginstallatie en de afvoerbuizen (zomerstop in augustus);
  • Vervangen van de warmtewisselaar (productiestop kerst);
  • Aanpassen van schoorsteen op Kellerfilter (productiestop kerst);
  • Aanscherpen van werkinstructies en procedures. Hierin moet meer discipline komen.

Betrokken partijen