Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Bedrijven en soms ook particulieren werken soms met brandbare, explosieve en giftige stoffen of produceren gevaarlijke afvalstoffen. Deze stoffen moeten veilig worden opgeslagen en verwerkt. Ook vervoer over de weg, het water, het spoort of via leidingen moet veilig zijn. We zien er op toe dat dit gebeurt, zodat onze leefomgeving zo min mogelijk risico loopt. 

Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. Omgevingsdienst Regio Arnhem is daar een van.

Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en verkeersstromen, zoals wegverkeer en vliegverkeer, hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.

Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden.

Gerelateerde dossiers

Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco is een papierproducent in Renkum. De papierfabriek beschikt over twee papiermachines; PM1 en PM2.

Attero

Attero is een landelijk en internationaal opererende afvalverwerker. Een van de vestigingen van Attero staat in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst).

Gerelateerd nieuws

Geuronderzoek via geurhinderapp gestart

In juli zijn GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart.

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.

Extra aandacht voor legionella

Onder meer bij controles in Renkum bij papierfabriek SK Parenco zijn legionellabacteriën in de afvalwaterzuiveringsinstallatie gevonden. Het bedrijf was al actief gestart met het treffen van maatregelen.