Expertise lucht

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld luchtspecialisten.

Wat we doen

De specialisten op het gebied van lucht beoordelen meetrapporten over lucht en geur. Ze voeren controlemetingen van diverse stoffen en geur bij industriële bedrijven uit. Deze metingen vinden plaats in het kader van toezicht én bij klachten en calamiteiten. Verder ondersteunen de luchtspecialisten de toezichthouders bij administratieve controle van meet- en registratiesystemen of de kwaliteitsborging van automatische meetsystemen. Ook voeren we luchtkwaliteitsmetingen van fijnstof, NO2 en zwarte rook langs wegen uit en ondersteunen ze de vergunningverlener bij het opstellen van maatwerkvoorschriften.

De specialisten bepalen in overleg met de opdrachtgever welke componenten er worden gemeten. Ook de emissiebronnen, de meetlocaties en de procesomstandigheden bepalen we in overleg. Ze verwerken de resultaten van het onderzoek in een meetrapport met afhandelingsadvies. Bij de beoordeling van rapporten wordt het advies in een notitie vastgelegd.

Accreditatie

De metingen worden onder accreditatie uitgevoerd. Team meten & advies is geaccrediteerd als inspectiedienst (RvA I168).

Verspreidingsberekening met GeoMilieu

Naast de luchtmetingen voeren onze adviseurs ook verspreidingsberekeningen uit GeoMilieu. De berekening geeft inzicht welk effect de uitstoot van lucht heeft op leefniveau. De resultaten van de berekeningen verwerken we in kaarten.

Wilt u meer weten over de expertise lucht? Neem dan contact met ons op via postbus@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Milieuwetgeving voor ondernemers

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan opgenomen in verschillende plekken, zoals Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsplan.

Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en verkeersstromen, zoals wegverkeer en vliegverkeer, hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Bespuiten van gewassen en spuitzones

In Gelderland worden regelmatig gewassen, zoals fruitbomen en aardappelen, bespoten. Als er in dit soort gebieden woningen gebouwd worden, is het belangrijk om te kijken naar de zogeheten ‘spuitzones’.