Woo-verzoek

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om duidelijker te maken wat de overheid doet, en waarom dit wordt gedaan. Met de invoering van de Woo kunt u de overheid vragen om publieke informatie openbaar te maken. Op deze pagina leest u meer over het indienen van een Woo-verzoek.

Woo-verzoek

In een Woo-verzoek vraagt u om bestaande documenten bekend te maken.

Hoe dien ik een verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar postbus@odra.nl. Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen:

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Wat staat er in mijn verzoek?

Wij vragen u vriendelijk om onderstaande onderdelen op te nemen in uw aanvraag:

  • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Geef aan dat het gaat om een Woo-verzoek
  • Omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk. Wat wilt u precies weten? Waarom wilt u dit weten? Zijn er specifieke documenten waar u naar op zoek bent?
  • Geef aan over welke periode u de informatie wilt ontvangen

Wij kunnen alleen informatie aan u verstrekken over het werk van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning die wij hebben verleend, een rapport dat we hebben opgesteld, of brieven die we hebben gemaakt.

Woo-besluiten

Bekijk hieronder de reeds behandelde Woo-verzoeken en de documenten die wij openbaar hebben gemaakt naar aanleiding van een Woo-verzoek.