Meld overlast

Overlast melden

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Omgevingsdienst Regio Arnhem behandelt de klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. De meeste milieuklachten kunt u melden bij uw eigen omgevingsdienst. In sommige gevallen moet u klachten of overlast melden bij uw gemeente of bij de provincie.

Wat gebeurt er met uw melding of klacht?

De provincie zet de klacht dan door naar de juiste instantie. Dat kan ODRA zijn, maar ook de gemeente. Wanneer de melding aan ons doorgezet wordt, registreren we de melding en wijzen we deze toe aan een toezichthouder. De toezichthouder beoordeelt de melding en neemt meestal contact met u op voor meer informatie. U kunt erop vertrouwen dat uw melding altijd in behandeling wordt genomen. Het is helaas niet altijd mogelijk om alle melders persoonlijk een terugkoppeling op de afhandeling van de melding te geven.

Metingen vergen voorbereiding en tijd

ODRA kan niet direct bij meldingen direct ter plaatse komen om te meten. Metingen vergen voorbereiding van een of enkele dagen, om beschikbaarheid van specialisten en apparatuur te regelen en om vooraf meetapparatuur te plaatsen.

Directe actie bij calamiteiten

In geval van calamiteiten – met directe dreiging voor de omgeving en het milieu – komen de toezichthouders van ODRA direct in actie.

Soorten overlast

Voor sommige soorten overlast kunt u beter direct contact opnemen met de instantie die de klacht verwerkt. Hieronder zetten we verschillende instanties voor u op een rij.

Stank, lawaai of andere overlast

 • Heeft u een milieuklacht of een bouwklacht, zoals stank of lawaai van een bedrijf? Meld dit bij Milieuklacht Gelderland.
 • Heeft u last van lawaai van weg- en railverkeer? Dit kunt u dit melden bij de Provincie Gelderland.
 • Heeft u last van lawaai van evenementen? Dit meldt u via de gemeente. Ga naar de website van uw gemeente.
 • Heeft u last van lawaai van vliegtuigen? Neem dan contact op met de Provincie Gelderland.
 • Heeft u last van militair luchtverkeer? Neem dan contact op met Defensie via (0800) 022 6033 of gebruik het klachtenformulier van Defensie.

Er is iets mis met het water

Ziet u vervuild oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of kanaal? Ziet u dode vissen of is er iets mis met het riool? Alle watervragen en klachten kunt u stellen via Meldpunt Water. Vanuit dit meldpunt wordt de vraag dan doorgezet naar de juiste instantie. 

Bij wie kan ik terecht met overige overlast?

Wij helpen u met onderstaand overzicht:

 • Hondenpoep – de politie of uw gemeente
 • Losliggende stoeptegel of defecte lantaarnpaal – uw gemeente
 • Vuilniszakken – de reinigingsdienst, politie of uw gemeente
 • Overlast door buren – bij de politie
 • Ongedierte – de reinigingsdienst of de politie
 • Groenonderhoud – uw gemeente
 • Mest – NVWA of politie
 • Zwemwater – zie www.zwemwater.nl

Toezicht door provincie Gelderland

Een aantal grote bedrijven in de regio valt onder toezicht van de provincie Gelderland. Klachten over deze provinciale bedrijven meldt u bij  Milieuklacht Gelderland.

Gerelateerde artikelen

Lichtoverlast

Reclameverlichting, zoals LED-schermen, of buitensportverlichting kan leiden tot lichtoverlast. Omwonenden kunnen het licht als vervelend ervaren. Daarom zijn in vergunningen vaak regels rondom lichthinder opgenomen.

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Gerelateerd nieuws

Geuronderzoek via geurhinderapp gestart

In juli zijn GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart.

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.

Geen overschrijding fijnstof-norm centrale Kleefse Waard

De uitstoot van fijnstof (PM10) door de biomassacentrale Kleefse Waard blijft met 3 mg/Nm3 binnen de norm die in de vergunning is opgenomen (5 mg/Nm3).