Bodem

Bodem

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met de bodem. Als omgevingsdienst zien wij toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. We beoordelen onderzoeken en behandelen meldingen en vergunningen. Ook adviseren we bij grotere projecten. Samen zorgen we voor een gezonde bodem.

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden.

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Er zijn regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.
  • Onze expertise

    Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo beschikken we ook over bodemspecialisten. Zij geven bodemadvies en adviseren over archeologie en niet gesprongen explosieven.