Bodem

Bodem

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met de bodem. Als omgevingsdienst zien wij toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. We beoordelen onderzoeken en behandelen meldingen en vergunningen. Ook adviseren we bij grotere projecten. Samen zorgen we voor een gezonde bodem.

Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. Hiervoor zijn bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.

Graven, saneren en calamiteiten

Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden.

Bodemonderzoek

Er zijn diverse situaties wanneer het noodzakelijk is om een bodemonderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bedrijf, het bouwen of verbouwen van een woning of wanneer u grond wil verplaatsen. Hier zijn eisen voor opgesteld.

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.
  • Onze expertise

    Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo beschikken we ook over bodemspecialisten. Zij geven bodemadvies en adviseren over archeologie.