Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. In enkele gevallen is er maatwerk mogelijk, om af te wijken van de geluidsregels.

Maatwerk aanvragen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden kunt u maatwerk aanvragen, om meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Dit kan door de versoepeling van:

  • de dagwaarde van het geluid
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder
  • de tijdstippen van uitvoering
  • de perioden van uitvoering

Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de gemeente:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

De omgevingsdienst controleert uw aanvraag en of deze voldoet aan de regels. U kunt maatwerk aanvragen via het Omgevingsloket. Lees voor meer informatie ook de pagina beperken geluidhinder bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Arnhem, Doesburg, Lingewaard en Renkum. Ook voert Omgevingsdienst Regio Arnhem het bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale bedrijven. De toezichthouders van de omgevingsdienst controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit het Bbl (besluit bouwen leefomgeving) en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Gerelateerd

Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.