Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. Omgevingsdienst Regio Arnhem is daar een van.

In het geval dat er gedumpt drugsafval in de regio is gevonden, informeren gemeente, politie of brandweer ons. Onze collega’s onderzoeken de plek waar het afval gevonden is. We gaan op zoek naar de eigenaar van de grond. Dit kan een particulier of een gemeente zijn. Vervolgens bellen we een gespecialiseerd bedrijf om het afval op te ruimen. De eigenaar van de grond moet opdracht geven om het afval op te ruimen en te verbranden. In overleg met de grondeigenaar laten we eventueel bodemonderzoek doen. Dit onderzoek doen wij niet zelf, hiervoor schakelen we de bodemspecialisten in van de desbetreffende gemeente.

Betrokken partijen

Tijdens de vondst van drugsafval werkt de ODRA intensief samen met de politie, brandweer en gemeente. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de plaatselijke situatie, de volgende partijen betrokken zijn:

  • Het waterschap
  • Rijkswaterstaat
  • Wegbeheerder
  • Riooleigenaar

Wat gebeurt er met het afval?

Nadat het afval is opgeruimd wordt het verbrand.

Hoe herkent u drugsafval?

Meestal zit het afval in kunststof of metalen vaten. Soms ook in gasflessen. Ze zijn meestal achtergelaten in de berm, bos of open veld. Soms in een uitgebrande auto. Ook wordt het afval soms in het riool of oppervlaktewater geloosd. Soms ruikt u een zoete weeïge of penetrante lucht.

Wat moet u doen als u drugsafval ziet liggen?

Wees altijd heel voorzichtig, blijf vooral van de vaten af en houd voldoende afstand. Het afval kan zeer brandbaar, sterk bijtend en giftig zijn. Vermijd al het contact met dampen en vloeistoffen. Zorg ervoor dat u de wind in de rug houdt. Rook niet in de buurt van een dumpplaats. En bel de politie (112). Als u anoniem wilt blijven kunt u bellen met ‘Meld Misdaad Anoniem’ (0800 7000).

Gerelateerd

Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.

Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. Hiervoor zijn bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.