Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Een voorbeeld van een steenachtige bouwstof is puingranulaat. De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat deze materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring of productcertificaat. Een milieutechnisch adviesbureau stelt op basis van een bodemkwaliteitskaart of partijkeuring een kwaliteitsverklaring op.

Wat moet u doen als u grond- en bouwstoffen wilt hergebruiken?

Ik wil grond hergebruiken

U moet een melding doen dat u grond gaat verwerken via het Meldpunt Bodemkwaliteit.  De regels voor het hergebruiken van grond vindt u in het Besluit bodemkwaliteit. Particulieren die geen gebruik maken van een bedrijf zijn vrijgesteld van de meldingsplicht onder het Besluit bodemkwaliteit.

Ik wil grond verwijderen (saneren)

U moet een melding doen dat u grond gaat verwijderen via het Meldpunt Bodemkwaliteit.  De regels voor het saneren van grond vindt u in het Besluit bodemkwaliteit.

Ik wil vervuilde grond wil (her-)gebruiken

U moet dit melden als de grond niet van uw eigen perceel komt, maar van een andere leverancier. Meld dit via het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Let op: u heeft een certificaat nodig van de grondkeuring waarin staat dat de grond voldoet aan de geldende regels voor hergebruik.

Bodemkwaliteitskaart

De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld. U vindt deze informatie op de website van uw gemeente.

De regels zijn voor de dagelijkse praktijk zijn vertaald in de Handreiking Grondverzet. De actuele kaarten vindt u hieronder:

Meer lezen over de actualisatie van de kaarten?

In 2014 is een Addendum Bodemkwaliteitskaart opgesteld vanwege de landelijke wijziging in regelgeving.

Veelgestelde vraag

Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.

Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.