Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen. Wij houden toezicht op de afvalstromen, de verwerking ervan en we controleren de meldingen. 

Meldplicht

Deze meldplicht staat in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit voorkomt dat afval uit het zicht verdwijnt of op de verkeerde plek terecht komt, met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu.

Toezicht op verwerking afvalstoffen

Onze toezichthouders zijn gespecialiseerd in de controle van afvalstromen. Zij werken daarvoor samen met de adviseurs van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De toezichthouders controleren bedrijven op twee manieren:

  1. Er wordt gecontroleerd of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers.
  2. De afvalinzamelaars en -verwerkers worden gecontroleerd op het correct ontvangen van afvalstoffen en de meldingsplicht aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

Meer weten?

Op deze website vind je meer informatie over afvalstoffen:

Gerelateerd

Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. Omgevingsdienst Regio Arnhem is daar een van.

Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor.