Extra aandacht voor legionella

Onder meer bij controles in Renkum bij papierfabriek SK Parenco zijn legionellabacteriën in de afvalwaterzuiveringsinstallatie gevonden. Het bedrijf was al actief gestart met het treffen van maatregelen.

We hebben het bedrijf verzocht om aanvullende maatregelen te treffen om de mogelijke verspreiding van legionellabacteriën naar de omgeving te voorkomen. Een van de mogelijke maatregelen is het afdekken van beluchtingsbassins. Een andere maatregel is een onderzoek dat SK Parenco verzocht is om te doen naar de mogelijkheden om processen verder aan te passen.

Provincie Gelderland heeft extra aandacht voor het voorkomen van verspreiding van legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Uit onderzoek van het RIVM bleek in 2019 dat deze installaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving met zich meebrengen. Bij 12 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Gelderland is volgens het RIVM groei en verspreiding van de legionellabacterie aannemelijk. Bij 3 daarvan is ook daadwerkelijk legionella geconstateerd. Daarom zijn extra maatregelen nodig om mogelijke verspreiding te voorkomen.

Meer informatie vindt u op de website van provincie Gelderland.