Omgevingsdienst Regio Arnhem

Smurfit Kappa Parenco

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving bij Smurfit Kappa Parenco (hierna: Parenco). Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) houdt, namens provincie Gelderland, toezicht op het naleven van de afspraken in de omgevingsvergunning milieu die aan Parenco is verleend.

Sinds de ingebruikname van de zogenoemde PM2 (Papiermachine 2) in augustus 2016 ontvangt ODRA veel meldingen van omwonenden over Parenco. De meldingen hebben vooral betrekking op overlast door geur en geluid. Het merendeel van de overlastmeldingen is gerelateerd aan geur. Om omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving plaatst ODRA met regelmaat een update op deze webpagina.

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de meldingen, het toezicht en de handhaving. Wilt u meer weten over de actuele vergunde situatie van Parenco? Klik dan hier.

Onderzoeken en metingen

Wilt u meer informatie over geurmetingen en de resultaten van onderzoeken? Stuur dan graag een mailbericht naar postbus@odra.nl.

Betrokken partijen