Commissie m.e.r. geeft advies over SK Parenco

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft geadviseerd over de Notitie reikwijdte en het detailniveau (NRD) van SK Parenco. In deze notitie licht SK Parenco toe wat hun plannen zijn voor de toekomst.

De Commissie m.e.r. adviseert aan de provincie Gelderland, die de omgevingsvergunning voor SK Parenco afgeeft, ‘laat in een milieueffectrapport zien wat het bedrijf kan doen om de effecten op de leefomgeving zoveel mogelijk te beperken.’

SK Parenco wil de productie van grafisch papier en verpakkingspapier voortzetten en alle lopende vergunningen actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. SK Parenco overweegt om volledig om te schakelen naar de productie van verpakkingspapier. Ook dat maakt deel uit van het milieueffectrapport. De provincie Gelderland is bevoegd gezag en neemt te zijner tijd een besluit over de omgevingsvergunning. Daar aan voorafgaand worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Bekijk voor meer informatie de website van de Commissie m.e.r.