Geen aanvullend onderzoek in Renkum en Heelsum

GGD Gelderland-Midden neemt het advies van de Expertgroep Gezondheidsonderzoek en Nazorg na rampen en (milieu-) incidenten (RIVM) over om geen aanvullend onderzoek te doen naar het vóórkomen van specifieke klachten en aandoeningen in Renkum en Heelsum. De vraag om aanvullend onderzoek komt voort uit de dialoog met omwonenden van de papierfabriek Smurfit Kappa Parenco.

De Expertgroep concludeert dat het vóórkomen van gezondheidsproblemen, anders dan geurhinder en bijbehorende gezondheidseffecten, niet te relateren is aan de papierfabriek en dat de uitstoot van de fabriek geen kanker of aangeboren afwijkingen veroorzaakt. ‘Er is geen aanleiding voor aanvullend gezondheidsonderzoek’, aldus de Expertgroep. Wel adviseren de experts om geurhinder en daaraan gerelateerde gezondheidseffecten te monitoren en om na te gaan of schadelijke stoffen vrijkomen bij gebruik van ammoniumbromide voor desinfectie van papierpulp. Het advies van de Expertgroep is tijdens de zevende omgevingsdialoog toegelicht.

Aanleiding

De deelnemers aan de omgevingsdialoog hebben een paar keer gesproken over mogelijke gezondheidseffecten van de papierfabriek in Renkum. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat de concentraties van (giftige) stoffen in de leefomgeving ver onder het niveau liggen waarbij gezondheidseffecten optreden. De Expertgroep vraagt wel aandacht voor geurhinder en daaruit voortvloeiende gezondheidseffecten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, stress-gerelateerde klachten en exacerbaties (toename van ziektesymptomen). 

Omgevingsdialoog

Aan de omgevingsdialoog doen meevertegenwoordigers van 13 organisaties uit Renkum en omgeving, individuele omwonenden, provincie Gelderland, gemeente Renkum, GGD Gelderland-Midden, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Smurfit Kappa Parenco (SKP). Doel van de dialoog is vergroten van de leefbaarheid. De RIVM-expertgroep bestaat uit deskundigen van de disciplines epidemiologie, toxicologie, medische milieukunde, publieke gezondheid, perceptie en communicatie.