Geurhinderapp GGD stopt

Maandag 4 januari stopt het GGD-onderzoek naar geurhinder in Renkum en Heelsum. De circa 100 deelnemers van de geurhinderapp worden daarover geïnformeerd door de GGD. De geurhinderapp is een van de drie onderzoeken die deze periode worden uitgevoerd.

Naast het onderzoek van de GGD, zijn afgelopen najaar in opdracht van Smurfit Kappa Parenco snuffelploegen actief geweest en heeft ODRA zogenoemde e-noses geplaatst in Renkum. De drie onderzoeken te samen leveren data en informatie die in het voorjaar van 2021 nader worden geanalyseerd. 

Resultaten
Tijdens het GGD onderzoek hebben ruim 100 inwoners van Renkum en Heelsum informatie gegeven over de geurhinder die zij ervaren. De komende tijd gaat de GGD aan de slag om die informatie te analyseren. De resultaten wordt verwerkt in een rapport.