Bijna 150 aanmeldingen voor deelname aan geurhinderapp

GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn in Renkum en Heelsum een geuronderzoek gestart. Dat doen zij in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De aanleiding voor het onderzoek is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco. Inmiddels hebben zich al bijna 150 deelnemers gemeld.

Actieve deelname

Het geuronderzoek vindt onder meer plaats via een geurhinderapp. 600 inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek deel te nemen. Overigens kunnen inwoners van Renkum en Heelsum die geen brief hebben ontvangen, ook deelnemen aan de geurhinderapp. Bijna 150 inwoners van Renkum en Heelsum hebben zich al aangemeld.

Meer objectief inzicht in geurhinderproblematiek

Sinds deze week is de app volop in gebruik. De deelnemers aan de app krijgen een aantal keer per week een verzoek om de vragen in de app te beantwoorden. Dit verzoek wordt via WhatsApp of sms naar de deelnemers gestuurd. De app is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de geurhinder die inwoners van Renkum en Heelsum kunnen ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco.

Verwachting: verbeteren aanpak van geurhinder

Het geuronderzoek duurt tot uiterlijk januari 2021. Het onderzoek verloopt via de geurhinderapp en elektronische neuzen. Deze ‘neuzen’ worden in augustus in Renkum in gebruik genomen. Parenco verricht in de onderzoeksperiode ook metingen. Zij zet daarvoor snuffelploegen en zogenoemde ‘canaries’ in de schoorsteenpijpen in. Alle verkregen informatie uit het geuronderzoek wordt gekoppeld aan informatie over de windrichting, metingen in de leefomgeving en activiteiten in de fabriek. De verwachting is de aanpak van geurhinder te kunnen verbeteren.

Overlast melden?

De geurhinderapp is niet bedoeld voor het melden van klachten over geur. Daarvoor is Milieuklacht Gelderland beschikbaar. Het melden van geuroverlast kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week via Milieuklacht Gelderland. De toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem gaan met meldingen van overlast aan de slag. U kunt overlast ook melden bij Parenco: 0317 – 361911 (24/7 bereikbaar).

Vragen?

Neem dan contact met ons op via vragenparenco@odra.nl.