Kennisbank

Waar kunnen we u mee helpen?

Zoek hier naar informatie binnen alle thema's.

Filters

Thema

Resultaten

Graven, saneren en calamiteiten

Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek

Er zijn diverse situaties wanneer het noodzakelijk is om een bodemonderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bedrijf, het bouwen of verbouwen van een woning of wanneer u grond wil verplaatsen. Hier zijn eisen voor opgesteld.

Ondergrondse en bovengrondse tanks

Ondergrondse en bovengrondse tanks vinden we in onze regio terug op verschillende plekken. Aan het houden of verwijderen van deze tanks zijn regels verbonden

Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven

In Gelderland hebben we te maken met zogeheten complexe bedrijven. Dit zijn bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor leefomgeving.

Lichtoverlast

Reclameverlichting, zoals LED-schermen, of buitensportverlichting kan leiden tot lichtoverlast. Omwonenden kunnen het licht als vervelend ervaren. Daarom zijn in vergunningen vaak regels rondom lichthinder opgenomen.

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein of in een gebouw? Dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Geluidsoverlast evenementen

Organiseert u een evenement? Houd dan ook rekening met eventuele geluidsoverlast. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. Omgevingsdienst Regio Arnhem is daar een van.

Slopen

Wilt u een pand gaan slopen of verbouwen? Dan moet u daar in sommige gevallen een melding van doen. Bent u van plan om het vrijgekomen puin ter plekke te breken? Ook dat geeft u in een melding aan ons door.

Kamerverhuur

Voor de gemeente Arnhem verzorgen wij de vergunningverlening van kamerverhuurpanden. Ook houden wij toezicht op kamerverhuurpanden.