Kennisbank

Waar kunnen we u mee helpen?

Zoek hier naar informatie binnen alle thema's.

Filters

Thema

Resultaten

Ondergrondse en bovengrondse tanks

Ondergrondse en bovengrondse tanks vinden we in onze regio terug op verschillende plekken. Aan het houden of verwijderen van deze tanks zijn regels verbonden

Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven

In Gelderland hebben we te maken met zogeheten complexe bedrijven. Dit zijn bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor leefomgeving.

Flitsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen in de gemeente Renkum, Lingewaard, Doesburg of Arnhem? Dan is het in een aantal gevallen mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen één dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag.

Lichtoverlast

Reclameverlichting, zoals LED-schermen, of buitensportverlichting kan leiden tot lichtoverlast. Omwonenden kunnen het licht als vervelend ervaren. Daarom zijn in vergunningen vaak regels rondom lichthinder opgenomen.

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein of in een gebouw? Dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Geluidsoverlast evenementen

Organiseert u een evenement? Houd dan ook rekening met eventuele geluidsoverlast. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. Omgevingsdienst Regio Arnhem is daar een van.

Slopen

Wilt u een pand gaan slopen of verbouwen? Dan moet u daar in sommige gevallen een melding van doen. Bent u van plan om het vrijgekomen puin ter plekke te breken? Ook dat geeft u in een melding aan ons door.

Kamerverhuur

Voor de gemeente Arnhem verzorgen wij de vergunningverlening van kamerverhuurpanden. Ook houden wij toezicht op kamerverhuurpanden.

Expertise vuurwerk

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld vuurwerkspecialisten.