Ondergrondse en bovengrondse tanks

Tanks vinden we in onze regio terug op verschillende plekken. Op sommige plekken zijn vanuit het verleden nog ondergrondse tanks aanwezig. Ook kunnen er bovengrondse tanks voor de opslag van bijvoorbeeld dieselolie zijn. Aan het houden of verwijderen van deze tanks zijn regels verbonden.

Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Als deze tanks lekken of lekten, dan kan dat bodemverontreiniging veroorzaken.

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de gemeente. Inwoners van de gemeente Arnhem, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal kunnen de melding doen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Wettelijke regels

Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze te laten verwijderen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een erkend bedrijf. Omgevingsdienst Regio Arnhem houdt toezicht op deze saneringsactiviteiten. Als u de tank wilt blijven gebruiken, moet de tank voldoen aan wettelijke regels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank in gebruik heeft, bent u verplicht een speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Meer weten?

Meer informatie over ondergrondse tanks vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Bovengrondse (diesel)tanks

Dieseltanks

Alle bovengrondse opslagtanks voor de opslag van dieselolie moeten voorzien zijn van een tankcertificaat en een installatiecertificaat (KIWA-keuring).

Certificaat aanvragen

Heeft u zo’n opslagtank, maar nog geen tank- en installatiecertificaat? Dan heeft u de volgende opties:

  • U kunt een bestaande tank die is voorzien van een voldoende groot mangat (tenminste 600 mm), laten keuren door een gecertificeerd bedrijf (BRL K903). Op www.kiwa.com vindt u een overzicht met gecertificeerde bedrijven. Kies als zoekterm bij het invulveld ‘BRL K903’. Het bewijs van de keuring van de aanwezige tank moet binnen het bedrijf aanwezig zijn.
  • Is de tank niet voorzien van een mangat waardoor deze geen inwendige inspectie kan ondergaan? Dan moet u de tank buiten gebruik laten stellen. Gecertificeerde bedrijven vindt u op  www.kiwa.com. Kies als zoekterm bij het invulveld BRL ‘902’ of ‘904’.

Propaantanks

Ook propaantanks inclusief de installatieleidingen en de bijbehorende veiligheidsappendages (en andere onder druk staande appendages) moeten goedgekeurd zijn door een keuringsinstantie. U vindt de erkende keuringsbedrijven op www.kiwa.com. De keuring moet om de 6 jaar plaatsvinden en ook iedere keer wanneer er iets aan het leidingwerk is veranderd.

Voor het plaatsen van één tot twee propaantanks tot een inhoud van 13m3 per tank geldt een meldingsplicht. Heeft u een grotere propaantank? Of zijn er meer dan twee propaantanks aanwezig bij uw bedrijf? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer informatie over het saneren van de tank vindt u op www.infomil.nl.