Graven, saneren en calamiteiten

Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, dan moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Werkzaamheden grond

Overgangsrecht

Bodemsaneringen nemen vaak veel tijd in beslag. Daarom is het overgangsrecht erg belangrijk, omdat een bodemsanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) in volle gang kan zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Vanaf 1 januari 2024 is uw gemeente bevoegd gezag voor activiteiten waarbij bodemverzet plaatsvindt. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan is de provincie of de gemeente Arnhem het bevoegd gezag. De bijbehorende formulieren zijn te vinden op de website van Rijksoverheid. Indien de provincie het bevoegd gezag is, dan is de Omgevingsdienst Regio Arnhem uw aanspreekpunt. Lees meer over het overgangsrecht.

De melding van de start van de sanering en de melding van de beëindiging van de sanering voor werkzaamheden binnen de Provincie Gelderland, m.u.v. de gemeente Arnhem, moet u doen bij ODRA. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier startmelding sanering. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar postbus@odra.nl.

Omgevingswet en bodem

Als de werkzaamheden in of op de bodem onder de Omgevingswet vallen dient een melding voor een milieubelastende activiteit (MBA) te worden ingediend via het Omgevingsloket. Voor werkzaamheden in de grond is het mogelijk dat meerdere MBA’s van toepassing zijn voor hetzelfde werk (bijvoorbeeld bij saneren van de bodem kunnen de activiteiten graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde, graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde en/of het toepassen van grond van toepassing zijn). Om te beoordelen welke verschillende MBA’s voor het uit te voeren werk van toepassing zijn kan de vergunningcheck worden uitgevoerd.

Doet u een melding onder de Omgevingswet? Dan moet dat via het Omgevingsloket. Doet u voor het eerst een melding, bekijk dan de instructievideo melden bodemactiviteiten.

Voor een verdere omschrijving en toelichting klik op de tekst:

Ongewoon voorval

Bij een ongewoon voorval is snel optreden nodig. De uitvoerder van de activiteit waar het ongewoon voorval ontstaat is daar als eerste verantwoordelijk voor. Lees meer over ongewone voorvallen.

Gerelateerd

Bodemonderzoek

Er zijn diverse situaties wanneer het noodzakelijk is om een bodemonderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bedrijf, het bouwen of verbouwen van een woning of wanneer u grond wil verplaatsen. Hier zijn eisen voor opgesteld.

Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. Hiervoor zijn bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.