Expertise bodem

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld bodemspecialisten.

De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie. Ook bieden we beleidsondersteuning binnen dit thema.

Wat we doen

  • Advies verstrekken bodem
    We toetsen voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor bodemonderzoek. Ook toetsen de adviseurs rapportages aan beleid en wetgeving.
  • Advisering archeologie
    We toetsen voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor archeologisch onderzoek. Archeologische rapportages toetsen we aan beleid en wetgeving;
  • Beleidsondersteuning bodem
    We ondersteunen bij de implementatie van de meest recente landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid.

Wilt u meer weten over de expertise bodem? Neem dan contact met ons op via postbus@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Graven, saneren en calamiteiten

Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek

Er zijn diverse situaties wanneer het noodzakelijk is om een bodemonderzoek uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bedrijf, het bouwen of verbouwen van een woning of wanneer u grond wil verplaatsen. Hier zijn eisen voor opgesteld.

Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. Hiervoor zijn bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.