Expertise bodem

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld bodemspecialisten.

De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie en niet gesprongen explosieven. Ook bieden we beleidsondersteuning binnen dit thema.

Wat we doen

 • Advies verstrekken bodem
  We toetsen voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor bodemonderzoek. Ook toetsen de adviseurs rapportages aan beleid en wetgeving.
 • Advisering archeologie
  We toetsen voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor archeologisch onderzoek. Archeologische rapportages toetsen we aan beleid en wetgeving;
 • Niet gesprongen explosieven
  We toetsen voorgenomen ontwikkelingen aan risicokaarten en adviseert eventueel uit te voeren onderzoek. Onze toezichthouders bodem beschikken over kennis bij werkzaamheden in de bodem waar niet gesprongen explosieven onderdeel van uitmaken. We kunnen ook adviseren in de vervolgstappen bij het aantreffen van een niet gesprongen explosief.
 • Beleidsondersteuning bodem
  We ondersteunen bij de implementatie van de meest recente landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid.

Wilt u meer weten over de expertise bodem? Neem dan contact met ons op via postbus@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Bodemverontreiniging

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Er zijn regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.