Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Hiervoor kunnen eveneens online bodemkwaliteitskaarten geraadpleegd worden om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.

Kaarten bodemonderzoek

Binnen het werkgebied van ODRA zijn diverse kaarten waarop onderzoeksgegevens zijn opgenomen beschikbaar. Deze worden hieronder weergegeven:

Bodeminformatie opvragen

Wilt u de beschikbare bodeminformatie opvragen voor de gemeenten Lingewaard, Doesburg en Renkum? Dan kunt u dit doen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar postbus@odra.nl. Vermeld hierbij zo duidelijk mogelijk van welke locatie u bodeminformatie wenst te ontvangen (straatnaam, huisnummer, kadastraal perceel). Als u via de hierboven genoemde kaarten al informatie heeft over een onderzoek dat op de locatie is uitgevoerd dan verzoeken wij u ook het betreffende rapport (inclusief kenmerk en jaartal) te noemen bij de aanvraag.

Voor bodeminformatie binnen de overige gemeenten verwijzen wij u naar de gemeente:

Gerelateerd

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen. Lees hier wat u dan moet doen.