Onze expertises

Onze expertises

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld bodemspecialisten, geluidspecialisten en vuurwerkspecialisten.

 • Expertise bodem

  De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie. Ook bieden we beleidsondersteuning binnen dit thema.

 • Expertise bouw

  We beschikken over expertise op het gebied van constructie. Ook over welstand en monumenten voorzien wij u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.

 • Expertise geluid

  Onze geluidspecialisten voorzien u graag van geluidadviezen. Geluidadvies kan betrekking hebben op bijvoorbeeld weg- of industrielawaai, ruimtelijke plannen of omgevingsvergunningen.

 • Expertise lucht

  De specialisten op het gebied van lucht beoordelen meetrapporten over lucht en geur. Ze voeren controlemetingen van diverse stoffen en geur bij industriële bedrijven uit.

 • Expertise vuurwerk

  Onze specialisten op het gebied van vuurwerk adviseren u graag bij de ontwikkeling en afstemming van de vuurwerk coördinatie. 

 • Expertise afvalwater

  Onze specialisten afvalwater nemen monsters van indirecte lozingen bij bedrijven af. Zo controleren we of er geen vervuilende stoffen in het water terecht komen

Meten en adviseren

Ons team meten & advies voert metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ook adviseert het team de toezichthouders bij de beoordeling van rapporten en het toezicht op meet- en registratiesystemen. Daarnaast voeren we geluid- en trillingsmetingen uit bij bedrijven en doen we onderzoek naar de omgevingskwaliteit. Het doel is het creëren van een gezond en veilig leefmilieu. Daarin heeft het team ook een een adviserende rol.

Wat meten we?

Een aantal voorbeelden van wat onze specialisten meten:

 • Emissies naar lucht
 • Luchtkwaliteit langs wegen
 • Geluid en trillingen
 • Lichthindermetingen

Waar ondersteunen we bij?

We ondersteunen en adviseren op verschillende vlakken. Onze specialisten houden zich bijvoorbeeld bezig met:

 • Adviseren van toezichthouder op beoordeling meet- en registratiesystemen
 • Beoordelen van rapporten emissies naar lucht-, geur- en luchtkwaliteitsonderzoeken
 • Verspreidingsberekeningen met GeoMilieu
 • Maatwerkvoorschriften in een vergunning
 • Beoordelen lichtplannen

Gerelateerd nieuws

ODRA adviseert ondernemers over energie

Ondernemers in Gelderland staan voor een enorme opgave om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Volgens Ruben Vlaander kunnen we in Gelderland een impuls geven aan de economie en de werkgelegenheid met de uitvoering van het Energieakkoord uit 2013.

Klachten over geur Attero Wilp

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) hebben afvalverwerker Attero aangesproken naar aanleiding van klachten van omwonenden en zullen waar dat nodig is, handhavend optreden.

Geuronderzoek met e-nose

In augustus 2020 worden in Renkum 10 elektronische neuzen op lantaarnpalen geplaatst. De elektronische neuzen zijn onderdeel van het geuronderzoek dat in de gemeente Renkum wordt uitgevoerd