Expertise afvalwater

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld specialisten afvalwater.

Onze specialisten afvalwater nemen monsters van indirecte lozingen bij bedrijven af. Zo controleren we of er geen vervuilende stoffen in het water terecht komen. Ook in klachtsituaties doen zij onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging.

Monsterneming

Om te meten of afvalwater gevaarlijke stoffen bevat, nemen onze specialisten monsters af. Na overleg met de opdrachtgever over de plaats, tijd en de te analyseren componenten, gaan we aan de slag. We voeren deze monsternemingen uit conform de NEN 6600-1. Vervolgens rapporteren we over de meetresultaten van de uitgevoerde analyses en adviseert we over het vervolg.

Wilt u meer weten over de expertise afvalwater? Neem dan contact met ons op via postbus@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Grondwater en afvalwater

Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Soms is daarom het aanvragen van een vergunning nodig.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.

Bodeminformatie

Gaat u werkzaamheden in of op de grond uitvoeren? Dan is in de meeste gevallen de kwaliteit van de bodem waar deze werkzaamheden plaatsvinden bekend. Hiervoor zijn bodemkwaliteitskaarten beschikbaar, om een indruk te krijgen van de bodemkwaliteit.