Expertise bouw

Het team van Omgevingsdienst Regio Arnhem bestaat ook uit specialisten in specifieke vakgebieden. Zo hebben we bijvoorbeeld bouwspecialisten.

We beschikken over expertise op het gebied van constructie. Ook over welstand en monumenten voorzien wij u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.

Onze specialisaties

  • Specialisatie in constructie
    De constructeurs beoordelen constructies bij de vergunningaanvraag en bij evenementen (podia, tenten en tribunes). Zij geven vervolgens advies over de constructieve veiligheid bij calamiteiten, zoals brand, gasexplosies of instorting.
  • Specialisatie in welstand en erfgoed
    De welstands- en monumentenadviseurs adviseren over aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV onderdelen (zoals terrasvergunningen, inrit en uitstallingen in de openbare ruimte). Zij toetsen plannen aan de Welstandsnota, Erfgoedverordening / Erfgoedbeleid en de APV. Ook kunnen zij een bijdrage leveren bij de totstandkoming van beleidsstukken, zoals het actualiseren van de Welstandsnota of Erfgoedverordening.

Wilt u meer weten over de expertise bouw? Neem dan contact met ons op via postbus@odra.nl of via 026 – 377 1600.

Gerelateerd

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen. De omgevingsdienst kan u hierbij advies geven.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op (het voortbestaan van) uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.