Team meten & advies - OUD

Team meten & advies - OUD

Team meten & advies voert in het kader van handhaving en toezicht metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ook adviseert het team de toezichthouder bij de beoordeling van rapporten en het toezicht op meet- en registratiesystemen. Daarnaast worden geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd bij bedrijven. Het team voert onderzoek naar de omgevingskwaliteit uit, ten behoeve van een goed, gezond en veilig leefmilieu. Team meten & advies heeft ook een adviserende rol.

Expertise geluid

De geluidspecialisten voorzien u graag van geluidadviezen. Geluidadvies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op akoestisch onderzoek bij weg-, rail- of industrielawaai.

Expertise lucht

De specialisten op het gebied van lucht beoordelen meetrapporten lucht en geur. Ze voeren controlemetingen van diverse stoffen en geur bij industriële bedrijven uit.

Expertise afvalwater

De specialisten afvalwater van ODRA voeren monsternemingen van indirecte lozingen bij bedrijven uit.