Omgevingsdienst Regio Arnhem

Team meten & advies

Team meten & advies voert metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ook adviseert het team de toezichthouders bij de beoordeling van rapporten en het toezicht op meet- en registratiesystemen. Daarnaast voert het team geluid- en trillingsmetingen uit bij bedrijven en doet onderzoek naar de omgevingskwaliteit. Doel is een gezond en veilig leefmilieu. Team meten & advies heeft ook een adviserende rol.

Meten


Advies