Omgevingsdienst Regio Arnhem

Team meten & advies – nieuw

Team meten & advies voert in het kader van handhaving en toezicht metingen uit naar de uitworp van milieubelastende stoffen. Ook adviseert het team de toezichthouder bij de beoordeling van rapporten en het toezicht op meet- en registratiesystemen. Daarnaast worden geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd bij bedrijven. Het team voert onderzoek naar de omgevingskwaliteit uit, ten behoeve van een goed, gezond en veilig leefmilieu. Team meten & advies heeft ook een adviserende rol.

Meten


Advies