Omgevingsdienst Regio Arnhem

Luchtkwaliteit langs wegen

De adviseurs lucht van team meten & advies voeren luchtkwaliteitsmetingen uit langs wegen. Hierbij meten ze fijn stof (PM10 en PM2.5), NO2 en roet of zwarte rook. De metingen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan deze metingen.

Heeft u vragen over luchtkwaliteitsmetingen? Neem dan contact op met Frank te Pas, senior adviseur team meten & advies: frank.te.pas@odra.nl.