Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geluid en trillingen meten

De adviseurs geluid van team meten & advies voeren controlemetingen geluid uit bij industriële bedrijven. Zij doen deze metingen in opdracht van overheden, zoals gemeenten en provincies. De resultaten toetsen de adviseurs geluid aan eisen uit de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit. Daarnaast voeren de adviseurs metingen uit naar laag frequent geluid. Ook kunnen zij trillingen meten en toetsen aan de eisen uit de landelijke richtlijnen (SBR-A en SBR-B). In hindersituaties kan team meten & advies gedurende meerdere dagen geluid monitoren. Samen met de hinderregistraties is het zo mogelijk om de bron van de hinder te lokaliseren.

Heeft u vragen over metingen naar geluid en trillingen? Neem dan contact op met Frank te Pas, senior adviseur team meten & advies: frank.te.pas@odra.nl.