Expertise

Expertise

De specialisten van Omgevingsdienst Regio Arnhem kunnen u op een aantal vakgebieden van advies voorzien, zoals geluid, licht en Omgevingsadvies.

Beheer geluidzone industrieterrein

De specialisten geluid van ODRA beheren de geluidzone rondom industrieterreinen waarop zogenaamde “grote lawaaimakers” worden toegelaten.

Expertise vuurwerk

De specialisten op gebied van vuurwerk voorzien u graag van advies bij de ontwikkeling en afstemming van de vuurwerkcoördinatie.

Expertise geluid

De geluidspecialisten voorzien u graag van geluidadviezen. Geluidadvies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op akoestisch onderzoek bij weg-, rail- of industrielawaai.

Expertise lucht

De specialisten op het gebied van lucht beoordelen meetrapporten lucht en geur. Ze voeren controlemetingen van diverse stoffen en geur bij industriële bedrijven uit.

Expertise afvalwater

De specialisten afvalwater van ODRA voeren monsternemingen van indirecte lozingen bij bedrijven uit.

Expertise bodem

De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie en niet gesprongen explosieven. Ook biedt ODRA beleidsondersteuning bodem.

Expertise afvalstoffen (LMA)

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, hebben een meldingsplicht bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Expertise bouw

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft expertise in huis op gebied van constructie. Ook op gebied van welstand en monumenten voorziet ODRA u graag van advies bij aanvragen voor de onderdelen bouwen, monumenten, reclame en APV-aanvragen.