Omgevingsdienst Regio Arnhem

Emissies naar lucht

De adviseurs lucht voeren metingen uit in opdracht van overheden, waarbij ze de uitstoot naar de lucht vaststellen. De adviseurs meten bijvoorbeeld de uitstoot van stof en NOx naar de lucht. Maar ook bemonstering van geur is mogelijk. De adviseurs lucht maken een rapport van de metingen en toetsen de resultaten aan eisen uit de omgevingsvergunning of aan het Activiteitenbesluit.

Accreditatie
De metingen worden onder accreditatie uitgevoerd. Team meten & advies is geaccrediteerd als inspectiedienst (RvA I168).

Vragen?
Stel ze graag aan Frank te Pas, senior adviseur team meten & advies: frank.te.pas@odra.nl.