Omgevingsdienst Regio Arnhem

Emissies naar lucht – nieuw

De adviseurs lucht voeren in opdracht van overheden metingen uit, waarbij ze de uitstoot naar de lucht vaststellen. De adviseurs meten bijvoorbeeld de uitstoot van stof en NOx naar de lucht. Maar ook bemonstering van geur is mogelijk. De adviseurs maken een rapport van de metingen en toetsen de resultaten aan eisen uit de omgevingsvergunning of aan het Activiteitenbesluit.

Accreditatie
De metingen worden onder accreditatie uitgevoerd. Team meten & advies is geaccrediteerd als inspectiedienst (RvA I168).

Vragen?
Stel ze graag aan Frank te Pas, coördinator team meten & advies: frank.te.pas@odra.nl.