Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling. Voor woningeigenaren is er subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Wat is uw energieverbruik?

De energiebesparende maatregelen die u met uw bedrijf volgens de Wet milieubeheer (Wm) moet nemen, hangen samen met uw jaarlijkse energieverbruik.

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij u verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Daarmee stelt u zelf een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Hoe krijgt u inzicht in energieverbruik?

Energie besparen begint altijd met inzicht in uw energieverbruik. Dit inzicht krijgt u door naar uw jaarafrekening te kijken. Deze kunt u opvragen bij uw energieleverancier. Ook kunt u diverse tools inzetten om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

MKB Energy CheckUp

De MKB Energy Checkup geeft een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer ziet u in één oogopslag waar hoe uw bedrijf beter met energieverbruik kan omgaan. Dit monitoringsinstrument maakt de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar. Zorginstellingen kunnen gebruik maken van de  Milieuthermometer.

Energieke Regio

Via Energieke Regio kunt u een (kosteloos) oriënterend intakegesprek aanvragen. In dit gesprek worden uw behoeftes besproken op het gebied van verduurzamingsadvies. Het geeft u snel inzicht in de eerste stappen die u kunt zetten op het gebied van energiebesparing.

Hoe kunt u subsidie voor woningeigenaren aanvragen?

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na een renovatie.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondersteuning bij energiebesparing

Energiescan gemeente Arnhem

Bedrijven in Arnhem kunnen bij het uitvoeren van een energiescan gebruik maken van een subsidie van de gemeente Arnhem. De energiescan geeft bedrijven inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden.

Werking energiescan

Voor de uitvoering van de energiescan krijgen bedrijven tot 75% subsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het energieverbruik en de bijbehorende wettelijke verplichting. Voor midden- en grootverbruikers is dat maximaal 1.125 euro. Voor kleinverbruikers is dat 225 euro. De energiescan laat zien welke maatregelen bedrijven moeten nemen, of deze op een zelfstandig of natuurlijk moment uitgevoerd moeten worden en geeft inzicht in de investeringskosten. Bovendien vermeldt de energiescan wie welke maatregelen moet nemen: de huurder/gebruiker of verhuurder/eigenaar.

Meer informatie over de energiescan

Op de website van gemeente Arnhem vindt u meer informatie over de energiescan en de subsidiemogelijkheden.
Op de website Arnhem AAN vindt u meer informatie over initiatieven in Arnhem op het gebied van energie besparen én duurzaam energie opwekken.

Regie op Energie

Groene Allianties De Liemers ondersteunt bedrijven in regio De Liemers bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ze werken samen met bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in o.a. Duiven, Westervoort en Zevenaar. Met het project “Regie op Energie” kunnen MKB-ondernemers, organisaties of instellingen in de Liemers hun energiebesparingsmogelijkheden in beeld laten brengen.

Gerelateerd

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan de geldende regels.