Helft kantoren nog geen label C

Het Bouwbesluit (artikel 5.11) is aangepast. Dat betekent dat alle zelfstandige kantoren per 1 januari 2023 een energielabel moeten hebben. “Minimaal label C”, zegt Johny Meijer, toezichthouder bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). “Maar we hebben de indruk dat niet veel kantooreigenaren dit al weten. Dat zal voor de grote beleggers en kantooreigenaren anders zijn. Die zijn waarschijnlijk wel op de hoogte van deze verplichting.” 

Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat van de in totaal circa 63.000 label C-plichtige kantoren eind 2020 35% een label C had of beter; 12% een label D of slechter en had 53% geen geldig energielabel. In het kader van de verplichting voor energielabel C voor kantoren per januari 2023, ligt er nog een aanzienlijke opgave.

Meijer heeft zich verdiept in deze nieuwe regel in het Bouwbesluit. “Het is een rechtstreeks geldend voorschrift met als doel stimuleren van energiebesparing. Dat zal met name voor de kleinere kantooreigenaren een confrontatie zijn. De ‘grote jongens’ die volgen de wet- en regelgeving op de voet en hebben óf de panden verkocht of in de verkoop óf passen de panden aan.”

Stimuleren

Het EIB heeft het onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie wil onder meer weten op welke manieren kantooreigenaren kunnen worden gestimuleerd om tijdig aan de labelverplichting te voldoen. Het EIB geeft inzicht in de opgave, de bestaande belemmeringen onder verschillende soorten kantooreigenaren en biedt aangrijpingspunten om het nemen van duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren. In hetrapport ‘Stimuleringsmaatregelen verplicht energielabel voor kantoren’ worden de belangrijkste stimuleringsmaatregelen beschreven. Een PDF van het rapport is hier vinden.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit is een labelverplichting opgenomen die tot gevolg heeft dat elk kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet meer mag worden gebruikt indien het niet beschikt over een (geldig) energielabel C of beter. Het aandeel panden dat wel aan de label C-verplichting voldoet, neemt jaarlijks toe met 8%, waardoor het beeld ontstaat dat niet alle panden tijdig aan de labelverplichting zullen voldoen.

Dilemma

Het is het dilemma van de toezichthouder. “Iedereen wordt geacht de wet kennen, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Wat moet je dan doen als je constateert dat de voorschriften niet of niet volledig worden nageleefd? Bij willens en wetens overtreden omwille van financieel gewin is de keuze niet zo moeilijk. Dat ligt anders bij een verhuurder van goede wil met kennisachterstand. Daar heeft de gestrekt been strategie niet zo veel zin.”

Toezichthouders staan altijd voor de vraag welk middel zet ik in om het doel te bereiken? “En dat middel moet altijd in verhouding staan tot de overtreding en een stimulans zijn om te overtreding te beëindigen. Dat geldt straks ook voor energielabel verplichting voor kantoren”, besluit Meijer.