Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Wettelijke verplichting 

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht: zie ook de Wet milieubeheer (Wm). Met de komst van de erkende maatregelensystematiek wordt duidelijk hoe u aan alle verplichtingen kunt voldoen. 

Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn van energie, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Hieronder ziet u wanneer een instelling midden- of grootverbruiker is:

 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh elektriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh elektriciteit of 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh elektriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker in.

Energiebesparende maatregelen per branche

Samen met de bedrijfsbranches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In deze lijst vindt u energiebesparende maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient.

Wij voeren bij verschillende branches energiecontroles uit. De toezichthouders beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn verplicht. Daarnaast moeten sommige bedrijven voldoen aan de EED-richtlijn.

Voor de volgende branches zijn er Erkende Maatregelenlijsten beschikbaar:

 1. Metalelektro en MKB-metaal
 2. Autoschadeherstelbedrijven
 3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 4. Kantoren
 5. Onderwijsinstellingen
 6. Commerciële datacenters
 7. Rubber- en kunststofindustrie
 8. Levensmiddelen
 9. Agrarische sector
 10. Mobiliteitsbranche
 11. Sport en recreatie
 12. Hotels en restaurants
 13. Drukkerijen, papier en karton
 14. Bouwmaterialen
 15. Verf en drukinkt
 16. Tankstations en autowasinrichtingen
 17. Meubels en hout
 18. Bedrijfshallen
 19. Detailhandel

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

 • Maak iemand (binnen uw bedrijf) verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing
 • Gebruik energiezuinige verlichting
 • Gebruik een veegschakeling: hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting instellen
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen: dit kan u jaarlijks een forse besparing opleveren
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen, vast

Meer weten?

Op de volgende website vind je meer informatie over de erkende maatregelen per branche:

Veelgestelde vragen

Deze staan op de website van infomil. Daar worden altijd de meest recente versies gepubliceerd. Houd dit goed in de gaten.

Infomil ontwikkelde een tool waarmee u voor uw eigen bedrijf of instelling kunt bepalen wat relevante energiebesparende maatregelen zijn. Deze vindt u hier. Blijft het na het gebruik van deze tool onduidelijk welke lijst van toepassing is? Dan kunt u het beste de Maatregelenlijst gebruiken die u het meest passend vindt bij de activiteiten van uw inrichting.

Energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen en de terugverdientijd zijn vastgesteld door de overheid in overleg met de brancheorganisatie van de branche waar de EML betrekking op heeft. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van energieprijzen. Over de terugverdientijd valt dus niet te discussiëren.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail aan energie@odra.nl.
Woont u in de gemeente Lingewaard? Bij het energieloket Lingewaard kunt u terecht met vragen over energiebesparing. Het energieloket is bedoeld voor inwoners en bedrijven.

Gerelateerd

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.

Energieverbruik en besparing

Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling.

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De EED bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven met als doel om minder energie te verbruiken in Europa. 

Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan de geldende regels.