Klacht melden

Klacht melden

Heeft u een klacht over uw leefomgeving? Denk bijvoorbeeld aan milieuoverlast en bouwoverlast. U kunt de klacht melden bij het Provincieloket. Het indienen van de klacht kan op drie manieren:

Wat gebeurt er met uw klacht?
Omgevingsdienst Regio Arnhem registreert uw klacht. In de avonduren wordt er zo nodig actie ondernomen door de piketdienst van ODRA.

  • De toezichthouder maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • De toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt.
  • De omgevingsdienst laat u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld.
  • De omgevingsdienst informeert u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort, bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of de politie. De omgevingsdienst geeft uw klacht in zo’n geval door aan de betreffende instantie.