Klacht melden

Klacht melden

Vanwege de RIVM-maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, voert ODRA geen controles uit na een melding van overlast. In geval van calamiteiten is de piketdienst van ODRA 24/7 bereikbaar en inzetbaar.

Heeft u een melding van overlast over uw leefomgeving? Denk bijvoorbeeld aan milieuoverlast en bouwoverlast. U kunt de overlast melden bij het Provincieloket. Het indienen van de melding kan op drie manieren:

Wat gebeurt er met uw melding of klacht?
Omgevingsdienst Regio Arnhem registreert uw melding. Hieronder ziet u wat er met uw melding gebeurt.