Energie

Energie

In het Energieakkoord hebben overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Het treffen van energiemaatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is een verplichting die is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Daarnaast kan het uw bedrijf of instelling veel voordelen opleveren.

EED-richtlijn

Heeft u meer dan 250 medewerkers in dienst, heeft u een jaaromzet die groter is dan € 50 miljoen of een balanstotaal groter dan € 43 miljoen? Dan is mogelijk de Energy Efficiency Directive (EED) richtlijn op uw organisatie van toepassing.

Veelgestelde vragen over energie

Informatieplicht en Erkende Maatregelen Lijsten Vraag: Waar gaat de informatieplicht over? Antwoord: De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een….