Bodem

Expertise bodem

De bodemspecialisten geven bodemadvies en adviseren over archeologie en niet gesprongen explosieven. Ook biedt ODRA beleidsondersteuning bodem.

Werkwijze expertise bodem

 • Advies verstrekken bodem
  ODRA toetst voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor bodemonderzoek. Ook toetsen de adviseurs rapportages aan beleid en wetgeving;
 • Advisering archeologie
  ODRA toetst voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen op de noodzaak voor archeologisch onderzoek. Archeologische rapportages worden getoetst aan beleid en wetgeving;
 • Niet gesprongen explosieven
  ODRA toetst voorgenomen ontwikkelingen aan risicokaarten. en adviseert eventueel uit te voeren onderzoek. Toezichthouders bodem beschikken over kennis bij werkzaamheden in de bodem waar niet gesprongen explosieven onderdeel van uitmaken. ODRA kan adviseren in de vervolgstappen bij het aantreffen van een niet gesprongen explosief;
 • Beleidsondersteuning bodem
  ODRA kan ondersteunen bij de implementatie van de meest recente landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid.

Wilt u meer weten over de expertise bodem? Neem dan contact op met Martin den Boer, teamleider Bodem, emissies en afval: Martin.den.Boer@odra.nl of via 026 – 377 1600.