Omgevingsplannen

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied, of kan er een bedrijventerrein komen? Dit staat in een omgevingsplan. Ook staan de geluid- en geurregels in het omgevingsplan.

Hoe kunt u omgevingsplannen bekijken? 

U kunt het omgevingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Over plannen die nog in ontwikkeling zijn, kunt u informatie vragen bij uw gemeente.

Welke regels geldt er op een locatie?

Wilt u gaan (ver)bouwen of een gebouw of een stuk grond voor een andere functie gaan gebruiken? Dan is het belangrijk om te weten of dat op de locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het Omgevingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. 

Wanneer wordt er afgeweken van het Omgevingsplan?

Als uw plannen niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen, is het soms toch mogelijk om deze uit te voeren. In bepaalde gevallen kan afgeweken worden via een omgevingsvergunning of maatwerkregels. 

Vooroverleg

Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft en wil weten of uw plan haalbaar is, dan kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente. Dit heet een vooroverleg. Een vooroverleg kan duidelijk maken of het zinvol is om een aanvraag in te dienen, voordat u (hoge) kosten gaat maken. Meer informatie over vooroverleg, zoals de kosten en de procedure, vindt u op de website van uw gemeente. Bijvoorbeeld voor de Gemeente Arnhem, Gemeente Lingewaard en de Gemeente Renkum.

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u informatie, zoals een bouwtekening, over een bestaande woning of een woning in aanbouw? Voor bouwtekeningen en bouwplannen van voor 2015 kunt u terecht bij het bouwarchief van uw gemeente. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Arnhem, gemeente Renkum en gemeente Lingewaard.

Bouwplannen en bouwtekeningen vanaf 2015 kunt u bij ons opvragen via het Formulier aanvragen bouwdossier.

Veelgestelde vragen

Bedrijf starten

De gemeente bepaalt per locatie welke (bedrijfs)activiteiten zijn toegestaan. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. Is uw bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan niet toegestaan? Dan mag u niet starten. Via een aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Neem voor meer informatie over deze procedure contact met ons op via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Veel beginnende ondernemers starten hun bedrijf vanuit huis. Voor bepaalde beroepen of activiteiten kan dat vergunningvrij. Uw directe omgeving mag geen overlast ondervinden van uw activiteiten.

In het bestemmingsplan of in de beleidsregels van uw gemeente kunt u nalezen of uw beroep voldoet aan de voorwaarden. U kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Is uw bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan en beleidsregels niet toegestaan? Dan mag u uw bedrijf niet vanuit huis starten.

Klik hier voor de beleidsregels voor gemeente Arnhem.

Wanneer u voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen.
Wilt u een bedrijf starten of veranderen? Dan kan dat een milieubelastende invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een melding Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu nodig. Klik hier voor meer informatie over een milieumelding of –vergunning. Wanneer u bouwkundige aanpassingen gaat doen of reclame gaat plaatsen moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen. Klik hier voor de vergunningcheck of neem contact met ons op via postbus@odra.nl of 026-377 1600.

Gerelateerd

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden.

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.