Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ vallen. Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, vult u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in. U voert daar het adres van de bouwlocatie en de werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. 

Heeft u geen vergunning nodig?

Heeft u geen vergunning nodig? Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de technische regels uit het Besluit bouwen leefomgeving. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen. Overleg vooraf ook met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u conflicten met hen.

Schuur, bijgebouw, serre of garage

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Bekijk op de website van Informatiepunt Leefomgeving meer informatie over vergunningvrije bijbehorende bouwwerken.

Mantelzorgwoning

Het is in principe niet toegestaan om in een bijgebouw te wonen. Een uitzondering hierop is bewoning vanwege mantelzorg. Voor een mantelzorgwoning op eigen terrein heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Op Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over de bouwregels met betrekking tot mantelzorgwoningen.

Dakkapel

Dakkapel achterzijde

Een dakkapel in het achterdakvlak kunt u onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsen. Bekijk de website van Informatiepunt Leefomgeving voor meer informatie over de regels voor vergunningvrije dakkapellen.

Dakkapel voorzijde of zijkant

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst. Dat is het geval in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Dit is een aanvullende eis. De overige voorwaarden die gelden bij dakkapellen op het achterdakvlak gelden ook hier. Welstandseisen verschillen per locatie en per gemeente.

Heeft u asbesthoudend dakbeschot?

In een huis gebouwd voor 1994 kan asbesthoudend dakbeschot zijn gebruikt. U moet dan eerst een sloopmelding doen voordat u een dakkapel mag aanleggen. Ook als u gaat isoleren is het verstandig om eerst na te gaan of sprake is van asbesthoudend dakbeschot, ook omdat verzekeraars steeds vaker eisen dat asbest in uw huis wordt verwijderd. Lees meer over het verwijderen van asbest in of om uw woning.

Zonnepanelen

Zonnepanelen en -collectoren kunt u in veel gevallen vergunningvrij plaatsen. Lees hier meer informatie over vergunningvrije zonnecollectoren en zonnepanelen op een dak. Voor beschermde stadsgezichten gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Voor plaatsing op de voorzijde heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor plaatsing op een monument moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Schutting

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) hoeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen. De maximale (vergunningvrije) hoogte is 1 of 2 meter. Deze hoogte hangt af van het gedeelte van uw perceel. In de voortuin mag u meestal tot 1 meter hoog bouwen. In de achtertuin is in veel gevallen 2 meter vergunningvrij toegestaan. Voor meer informatie bekijkt u de pagina over vergunningvrije erf- en perceelafscheidingen.

Doe de Vergunningcheck 

Wel of niet een vergunning nodig? Doe hiervoor de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket. 

Gerelateerd

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.

Asbest herkennen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en doet u een sloopmelding bij de gemeente.