Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen. 

Wilt u verbouwen of slopen?

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen via het Omgevingsloket Online. Is er sprake van asbest en/of sloopafval? Dan kan het zijn dat u een asbestinventarisatierapport en/of sloopmelding moet doen. Bekijk hiervoor onze informatie over asbest.

Heeft u een vergunning nodig?

Misschien vallen uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Dit controleert u door de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Ook voor gewoon onderhoud, waarbij de profilering, detaillering en vormgeving van het bouwwerk niet verandert, hoeft u vaak geen omgevingsvergunning aan te vragen. Met het uitvoeren van de vergunningcheck weet u dit zeker.

Doe hier direct de vergunningcheck. 

Heeft u de vergunningscheck doorlopen, maar is de uitkomst niet duidelijk? Dan kunt u via het formulier Aanvraag Vergunningscheck uw vraag stellen over de vergunningplicht.

In een vergunningaanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag. Lees meer over de eisen en bekijk voorbeeldbijlagen.

Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen?

Op de website van de Rijksoverheid en in dit artikel vindt u de regels over vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen. Overleg vooraf ook met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u conflicten met hen.

Brochures vergunningvrij bouwen

De Rijksoverheid heeft ook brochures voor vergunningvrij bouwen en verbouwen gemaakt:

Uw bouwplan voldoet niet. Wat nu?

Is de uitkomst van de vergunningscheck dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan moet u deze omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een omgevingsvergunning 8 weken kan duren.

Overige regels

Let op: in enkele gevallen moet er ook aan het bestemmingsplan getoetst worden. Voor meer informatie verwijzen we u door naar artikel 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht.

Meld de start of de afronding van een (ver)bouw(ing)

Zodra u uw vergunning ontvangen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een melding van te doen. Dit kan door een e-mail te sturen naar postbus@odra.nl, waarin u aangeeft dat u start met de bouw. Vermeld in deze e-mail ook uw zaaknummer. Zo weten wij wanneer u aan het werk bent.

Als u klaar bent met het (ver)bouwen van uw pand, meldt u dit via het gereedmeldingsformulier dat bij uw vergunning zit.

Veelgestelde vragen

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van te bouwen gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de specifieke regels daarvoor uit de gemeentelijke welstandsnota.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Arnhem.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Lingewaard.

Klik hier voor de welstandseisen die gelden voor gemeente Renkum.

Gerelateerd

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.