Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden. Gaat het om een bedrijfspand? Dan zijn nieuwbouw of een renovatie goede momenten om maatregelen te treffen om het milieu te beschermen.

Beschermde diersoorten

Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om te controleren of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden. U kunt hiervoor de vergunningcheck gebruiken en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) invullen.

Vergunning nodig

Het kan zijn dat de uitkomst van de vergunningcheck is dat u een vergunning nodig heeft voor de activiteit Natura2000 of flora en fauna activiteit. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op Natuur in Gelderland.

Milieumaatregelen bedrijfspand

Wilt u een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Dat is een mooi moment om te investeren in duurzaamheid en milieubescherming!

Voorbeelden van milieumaatregelen zijn onder andere:

  • een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer in de werkplaats aanleggen;
  • een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen bouwen;
  • een vetafscheider plaatsen;
  • geluidsisolerende maatregelen treffen;
  • energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar treffen.

Deze activiteiten kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ODRA of lees hier meer over duurzaam ondernemen.

Gerelateerd

Bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat (laten) verwijderen.