Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan kunt u dat verwijderen. U mag dat zelf doen als het asbest aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (of laat) verwijderen. Pas nadat u toestemming heeft van de gemeente, kunt u starten met uw werkzaamheden.

Zelf asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet in zijn geheel worden verwijderd, en daarnaast moet je aan volgende eisen voldoen:

 • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn;
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur;
  • losse materialen, zoals plantenbakken of vensterbanken;
  • vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer.
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Is het asbest bijvoorbeeld beschadigd, gaat het om isolatiemateriaal of spuitasbest? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. 

Meer informatie over het verwijderen van asbest en wat u zelf kunt doen en wat u moet laten doen, vindt u in de flyer asbest verwijderen.

Asbest bij bedrijven

Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Op tijd toestemming vragen bij gemeente

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de gemeente. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U ontvangt een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbesthoudend materiaal. Vóór die tijd kunt u dus nog niet aan de slag!

Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • De slooplocatie;
 • Het aantal m² asbest dat u wilt verwijderen;
 • De locatie van het asbest;
 • De datum waarop u het asbest wilt verwijderen.

Nadat u de melding heeft gedaan ontvangt u een brief van ons. Hierin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal.

 • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
 • Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Asbestinventarisatierapport

Als u niet zelf het asbest mag verwijderen, moet u een geldig asbestinventarisatierapport toevoegen aan uw sloopmelding. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren.

Sloopveiligheidsplan

Als sprake is van een complexe sloopactiviteit, bijvoorbeeld omdat de sloop wordt uitgevoerd in een openbare ruimte of zorgcomplex dat in gebruik is, moet u een risicomatrix invullen om te bepalen of een sloopveiligheidsplan moet worden toegevoegd aan de sloopmelding.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van voor 1994 of zal de hoeveelheid sloop- of bouwafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedragen? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoort of verjaagt. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.

Meer informatie?

Op de volgende websites vind je meer informatie over het verwijderen van asbest:

Veelgestelde vragen

Particulieren kunnen hun asbesthoudend materiaal meestal inleveren bij een afvalbrengstation. Een afvalbrengstation zal eisen dat u het asbest goed verpakt aanlevert. Soms stelt de gemeentewerf dit verpakkingsmateriaal ter beschikking. U moet een afschrift van de verwijderingsmelding bij de gemeente meenemen. U kunt alleen afval inleveren dat u ook mocht verwijderen. Asbest dat door een deskundig bedrijf verwijderd moet worden kunt u niet inleveren. Een afvalbrengstation behandelt ook asbestgelijkend materiaal als asbestbevattend. Neem van te voren contact op met de acceptant over hun acceptatievoorwaarden.

Nee, voor andere asbesttoepassingen geldt geen verwijderingsplicht. Vaak is het wel praktisch om dit in een keer mee te laten nemen bij een sanering. Ook hier geldt dat asbest dat gevaar oplevert doordat het in een beschadigde of slechte toestand verkeerd wel verwijderd moet worden.

Dit is met het blote oog moeilijk te zien. Normaal gesproken kan dit alleen met laboratoriumonderzoek. Wanneer op een plaat de letters NT (new technologie) staan is de plaat asbestvrij. Vaak zijn deze letters na verloop van jaren niet meer te zien. Platen die na 1993 nieuw in Nederland gekocht zijn bevatten ook geen asbest. In België is de verkoop nog enige tijd doorgegaan. De aanwezigheid van een coating zegt niets over de aanwezigheid van asbest.

Er zijn mogelijkheden voor particulieren om duurzaamheidsleningen te koppelen aan een asbestsanering. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.

Gerelateerd

Asbest herkennen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten hoe u asbest kan herkennen.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en doet u een sloopmelding bij de gemeente.